Filters
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; profil archeologiczny \(wschodni\) wykopu – warstwy\: 1, 2 – zasypisko po badaniach 1958\-1965, 3 – wypełnisko wkopu nowożytnego, 5 – jasne piaski, 7 – piaski brązowawe, warstwa wegetacyjna, 8 – piaski jasnożółte, 9 – piaski bardzo jasnożółte, 10 – szare gliniaste piaski nasypowe, 11 – rudawe piaski zorsztynowane, spoiste w partii dolnej – plażowe, pylaste, 12 – ciemnoszare piaski ilaste z węglem drzewnym i orsztynem, 13 – brunatne piaski o znacznym udziale substancji organicznych \(wypełnisko zagłębienia terenu\), 57 – szarobrunatne piaski z domieszką węgla i popiołu, 61 – brunatna ziemia z dużą ilością szczątków organicznych, 70 – słabo spiaszczony torf lub gytia"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, VI 301 D, 302 C, profil archeologiczny E wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information