Filters
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; profil archeologiczny \(południowy\) wykopu – warstwy\: 115 – cięcie wkopu pod fundament „empory” kolegiaty, 183b – wypełnisko wkopu pod fundament „empory”, 414 – żółtoszare, sypkie piaski z węglami drzewnymi, 419 – cięcie grobu 3\/92, 420 – wypełnisko grobu 3\/92, jasno\-żółtawe piaski, 446 – wypełnisko wkopu fundamentowego pod ławą S \(516\), 478 – żółty zielonkawo\-szary piasek ilasty z orsztynem, bardzo zbity, 479 – jasnożółto\-szare piaski drobnoziarniste, 480 – ciemnopopielate iły z węglami drzewnymi, 484 – szarobrunatna ziemia z węglami drzewnymi"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, VI 301 A, profil archeologiczny S wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information