Filters
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; profil archeologiczny \(południowy\) wykopu – warstwy\: 1, 2 – zasypisko po badaniach 1958\-1965, 3 – wypełnisko wkopu nowożytnego \(4\), 4 – cięcie wkopu nowożytnego, 5 – jasne piaski, 52 – dolna część wypełniska prostokątnego zagłębienia"]

Number of results: 1

items per page

KZG, VI 301 D, profil archeologiczny S wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information