Filters
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; profil archeologiczny \(południowy\) wykopu \(świadka\) – warstwy\: 5 – jasne piaski, 7 –brązowe piaski z węglami, 15 – wypełnisko wkopu 16, 15b – deska szalująca, 16 – wkop fundamentowy kościoła „A” \(drewnianego\), 85 – szare piaski z plamami, 164 – piaski pylaste, jasnoszaro\-rudawe, 165 – ciemnoszara ziemia z węglami, 166 – jasne, przemyte piaski, bardzo sypkie, 167 – cienkie warstewki z orsztynem, 168 – piaski pylaste barwy ciemnoszarej, 175 – wypełnisko jamy posłupowej, 176 – cięcie, 185 – ciemnoszare piaski pylaste, 186 – żółty piasek zorsztynowany"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, VI 301 D, profil archeologiczny S wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information