Filters
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; profil archeologiczny \(północny\) wykopu – warstwy\: 5 – jasne piaski, 7 – piaski brązowawe\- warstwa wegetacyjna, 10 – szary piasek nasypowy, 15 – wypełnisko wkopu fundamentowego kościoła „A” \(drewnianego\), 15b – ślad po desce, 16 – cięcie wkopu fundamentowego, 85 – szare piaski pylaste z grudkami węgla, 164 – jasnoszare piaski pylaste, 165 – ciemnoszara ziemia z próchnicą i węglami, 166 – jasne, przemyte piaski, bardzo sypkie, 167 – warstewki z orsztynem i żółtymi przekładkami, 168 – warstwa kulturowa, 185 – szare piaski między 15b a warstwą 86"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, VI 301 D, profil archeologiczny N wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information