Filters
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; profil archeologiczny \(północny\) wykopu – warstwy\: 1 – słabo warstwowany piasek jasnoszary, 2 – piasek jasnoszary, 3c – ciemna sypka ziemia próchnicza, 4c – cięcie – jama, 5 – jasnożółte piaski z domieszką węglików drzewnych, 7 – ciemnobrunatna ziemia próchnicza – warstwa wegetacyjna, 10 – szare gliniaste piaski nasypowe, 11 – rudawe piaski zorsztynowane, 12 – ciemnoszare piaski ilaste, 13 – brunatne piaski z substancjami organicznymi"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, VI 302 C, profil archeologiczny N wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information