Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; profil archeologiczny \(północny\) wykopu – warstwy\: 1, 2 – zasypisko po badaniach 1958\-1965, 3 – zasypisko wkopu nowożytnego, 3a – wypełnisko jamy 4a, 4 – cięcie wkopu nowożytnego, 4a – cięcie jamy, 5 – drobnoziarniste jasne piaski z bryłkami orsztynu, 7 – piaski brązowawe – warstwa wegetacyjna, 12 – ciemnoszare piaski ilaste z węglem drzewnym i orsztynem, 42 – gliniasty piasek o charakterze nasypowym, 50 – jasnobrązowe piaski z węglami drzewnymi – lokalne zagłębienie, 51 – warstwa spalenizny, gytia, popiół, fragmenty plecionki – zasypisko jamy, 52 – sypki drobnoziarnisty piasek \(wypełnisko prostokątnego zagłębienia\), 52a – cięcie prostokątnego zagłębienia, 53 – jasnożółte, sypkie, drobnoziarniste piaski, 54 – sypkie, drobnoziarniste pyły piaszczyste ze szczątkami organicznymi, węglem drzewnym i grudkami orsztynu, barwa szarobrunatna, 55 – bardzo drobnoziarniste, mało spoiste brunatne piaski z materiałem organicznym, 56 – nieintensywna spalenizna, 57 – szarobrunatna ziemia z domieszką węgla i popiołu, na dnie – zbutwiałe szczątki roślin, 58 – żółty piasek pylasty bez orsztynu, 59 – ciemne piaski ilaste i faszyna, 347 – konstrukcje drewniano\-kamienne"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, VI 301 D, profil archeologiczny N wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information