Filters
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; profil archeologiczny \(północny\) wykopu \(świadka\) – warstwy\: 7 – brązowe piaski z węglami, 10 – szarożółta ziemia, 12 – ciemnoszary piasek z domieszką substancji organicznych, 15 – wypełnisko wkopu fundamentowego kościoła drewnianego „A”, 15b – ślad deski szalującej, 16 – cięcie wkopu fundamentowego kościoła „A”, 84 – ciemnobrunatna z pojedynczymi węglami, 85 – szare piaski z zaciemnieniami, 86 – ciemnobrunatna z kawałkami węgla w stropie, 115 – cięcie wkopu fundamentowego pod „emporę” kolegiaty, 164 – szaro\-rudawe piaski pylaste, 185 – ciemnoszare piaski pylaste"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, VI 302 C, profil archeologiczny N wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information