Filters
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; profil archeologiczny \(północny\) wykopu \(świadka\) – warstwy\: 42 – gliniasty piasek o charakterze nasypowym, 55 – bardzo drobnoziarniste, mało spoiste, brunatne piaski z materiałem organicznym, 56 – mało intensywna spalenizna, 56a – cięcie, 57 – szarobrunatna ziemia z domieszką węgla i popiołu, na dnie – zbutwiałe szczątki roślin, 58 – żółty piasek pylasty bez orsztynu, 59 – ciemne piaski ilaste i faszyna, 70 – warstwa ciemnej ziemi z kawałkami drewna i gytii, 347 – strop, konstrukcje kamienno\-drewniane"]

Number of results: 1

items per page

KZG, VI 301 D, profil archeologiczny N wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information