Filters
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; profil W świadka\; warstwy\: 15 – wypełnisko rowu fundamentowego kościoła „A” \; 15b – zbutwiała belka \(odcinki dobrze zachowane\) \; 201 – próchnica z żółtą gliną \(zasypisko „grobu Mieszka Starego”\) \; 202 – cięcie wkopu \(„grobu Mieszka Starego”\) \; 203 – brunatna ziemia z fragmentami cegły \(zasypisko „grobu Mieszka Starego”\) \; 354 – żółtoszare piaski pylaste \; 356 – glina trzeciorzędowa, wielobarwna\; w legendzie\: 1. Utwory pylaste nieplastyczne\; 2. Warstwa kulturowa\; 3. Ślad po desce\; 4. Piasek drobnoziarnisty z węgielkami \(rzeczny\)\; 5. Utwory ilaste, plastyczne\; 6. Utwory piaszczysto pylaste z dodatkiem materiałów ilastych\; k. ślad kreta\; płytki ceramiczne"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, VI 401 D, profil archeologiczny W świadka z prezbiterium kościoła A (kościół A i kolegiata) średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information