Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; profil S – ukośny wykopu\; warstwy\: 19 – zbite brązowoszaro\-żółte mułki\; 20 – „kurhan” zbudowany z kamieni polnych\; 22 – konstrukcje drewniane o przebiegu NW\-SE\; 26 – konstrukcje drewniane o przebiegu W\-E\; 27 – konstrukcje drewniane\; 31 – gytia przepalona o barwie pomarańczowej\; 32 – piaski pylaste z węglami drzewnymi\; 33 – ilasta ziemia barwy popielato\-zielonkawej z węglami drzewnymi\; 37 – calec\; 38 – drobnoziarniste piaski pylaste barwy żółtej z orsztynem\; 39 –ciemnopopielata ziemia ilasta \(poziom chodzenia\)\; 40 – gytia z węglami drzewnymi"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, V 9 D, profil S – ukośny średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information