Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; profil N wykopu \; warstwy\: 1 – humus\; 2 – ciemnobrunatna ziemia z luźnymi kamieniami\; 3 – rozsypisko kamieni nie związanych zaprawą w szarobrunatnej ziemi\- okrzeski\; 6 – jasnobrązowa ziemia z nielicznymi kamieniami\; 8 – szarobrunatna ziemia z kamieniami pod okrzeskami\; 9 – lokalna wkładka szarożółtej ziemi i zaprawy wapiennej\; 14 – jasnobrązowo\-szara ziemia z grudkami polepy i fragmentami przepalonego drewna\- warstwa przesypowa między dwoma poziomami konstrukcji drewnianych I i II\; 15 – II poziom konstrukcji drewnianych\; 17 – jasnobrązowo\-pomarańczowa ziemia z grudkami polepy i węgli drzewnych\- warstwa przesypowa między II i III poziomem konstrukcji drewnianych\; 18 – III poziom konstrukcji drewnianych\- przepalone belki oblepione jasnopomarańczową glinką\; 19 – jasnobrązowy piasek z dużą ilością węgli drzewnych\- warstwa przesypowa między III i IV poziomem konstrukcji drewnianych\; 20 – IV poziom konstrukcji\- przepalone belki oblepione jasnopomarańczową glinką\; 33 – szarobrunatna plamista ziemia z węglami drzewnymi i kamieniami\; 34 – szara sypka ziemia z wtrąceniami żelazistymi i pozostałościami konstrukcji\; 34a – jasnoszara z brunatnym odcieniem ziemia z fragmentami spalonego drewna\; 35 – brunatno\-szara ziemia z węglami drzewnymi\; 38 – brązowo\-kasztanowa gliniasta ziemia\; 38a – jasnożółta ziemia\; 46 = 28 – szaro\-zielonkawa zbita ziemia\; 48 – drobnoziarniste pylaste piaski"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, V 9 C, profil N średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information