Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; profil E wykopu – warstwy\: 1 – darń i ziemia pod darnią \(humus\)\; 2c – brązowoszara ziemia z luźno rozmieszczonymi kamieniami\; 3\-4 – szara ziemia z zawartością luźno rozmieszczonych kamieni i bryłek polepy\; 5 – szarobrunatna ziemia z luźno rozmieszczonymi kamieniami\; 9 – okrzeski kamienne\; 11 – ciemnoszara do szarobrunatnej ziemia próchniczna z pewną zawartością okrzesków, gruzu ceglanego i okruchów węgla drzewnego\; 12 – jasnożółta glina piaszczysta \(po wyschnięciu bardzo twarda\; 15 – szara do ciemnoszarej zwarta ziemia z domieszką próchnicy \(poziom wegetacyjny\?\)\; 18 – jasnobeżowe piaski drobno\- i średnioziarniste\; 22 – jasnobeżowy, wpadający w kremowy piasek sypki, drobnoziarnisty z małą ilością węgla drzewnego\; 40 – intensywnie ciemna, czarna z bardzo dużą ilością węgla drzewnego, zailony piasek drobno\- i średnioziarnisty\; 46 – zielonkawa glina\; 48 – ślad po słupie\; 55 – umocnienia \(piasek, glina, ił, kamienie\)\; 58 – plecionka \(\?\)\; 76 – konstrukcje drewniane\; 77 – próchnica\; 78 – zielonkawo\-niebieskie iły \(mułki\)"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, V 14 C, profil archeologiczny E wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information