Filters
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; plan wykopu archeologicznego – warstwy\: palenisko 1\/60\: 06 – szarobrunatna ziemia, 025 – przepalona ziemia, 026 – glina żółta, 027 – „cięcie”"]

Number of results: 1

items per page

KZG, I 700 D, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information