Filters
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; plan wykopu archeologicznego – warstwy\: 13 \(strop\) – szara próchnicza ziemia z dużą ilością węgli drzewnych\; na planie zaznaczono lokalizację sondy architektoniczno\-archeologicznej 1991\-1992"]

Number of results: 1

items per page

KZG, VI 301 B D, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information