Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; plan wykopu – warstwy\: 13 – ciemnoszara ziemia, wypełnisko jamy\; 14 – ciecie jamy\; oznaczenia\: zarys jamy po słupie \(szarożółty\)"]

Number of results: 1

items per page

KZG, V 14 C, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information