Filters
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; plan wykopu \(warstwy 568, 574\) – warstwy\: 309 – absyda\; 333 – ława ściany E\- część południowa\; 568 – żółtoszare pisaki z dużą ilością iłu\; 574 – ciemnoszara ziemia ilasta z węglami drzewnymi"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, VI 401 C, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information