Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; plan wykopu \(elementy konstrukcji kościoła „A”. Poziom 1 i 2 – warstwy\: 208 – cięcie wkopu z lat 1959\-1965\; 209 – zasypisko\; 348 – zwalisko ściany południowej prezbiterium\; 350 – spalona belka\; 352 – brunatna ziemia pod spaloną belką kościoła „A”"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, VI 401 BD, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information