Filters
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; plan wykopu\; – oznaczenia 1\-7 określają typ gleby\: 15 – ziemia gliniasta pomarańczowo\-brązowa, ziemia przemieszana \(wypełnisko rowu fundamentowego kościoła „A”\)\; 15b – ślad deski szalującej, brunatno\-szara\; 208 – cięcie wkopu nowożytnego 1958\-65, po wybraniu tzw. Grobu Mieszka Mieszkowica\; 209 – brunatno\-brązowa ziemia próchniczna – zasypisko wkopu 208\; 349 – warstwa silnie przemieszana, gliniasta z dodatkiem piasku żółto\-szaro\-brązowego\; 361 – spalenizna – kawałki zwęglonego drewna z widocznym układem włókien"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, VI 401 B, plan narożnika kościoła „A” średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information