Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; plan archeologiczny wykopu wewnątrz kolegiaty, groby 4\-91, 5\-91\; warstwy\: 91 – cięcie jamy, 92 – wypełnisko jamy 91, 115 – cięcie wkopu pod „emporę”, 164 – jasnoszaro rude piaski pylaste, 395 – wypełnisko trumny grobu 4\/91, 396 – cięcie wkopu grobu 4\/91, 397 – cięcie wkopu grobu 5\/91, 398 – wypełnisko wkopu grobu 5\/91, 399 – zarysy trumny grobu 5\/91, 400 – wypełnisko trumny grobu 5\/91, 401 – ślady deski – wieka trumny grobu 5\/91"]

Number of results: 1

items per page

KZG, VI 302 C, plan archeologiczny wykopu, groby 4-91, 5-91 średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information