Filters
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; plan archeologiczny wykopu – warstwy\: 54 – sypkie, drobnoziarniste pyły piaszczyste ze szczątkami organicznymi i grudkami orsztynu, barwy szarobrunatnej"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, VI 301 D, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information