Filters
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; plan archeologiczny wykopu – warstwy\: 067 – konstrukcja drewniano\-kamienna w układzie przekładkowym, 068 – konstrukcje skrzyniowe drewniano\-kamienne , 026 – szary i szarożółty piasek z fragmentami konstrukcji drewnianych \(067 i 068\) i dużymi kamieniami"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, V 20 B D, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information