Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; plan archeologiczny wykopu \(warstwy polepy 425 i warstwy 465\)\; warstwy\: 425 – zwarte skupisko polepy\; 465 – ciemnobrązowa ziemia lekko gliniasta z licznymi fragmentami spalenizny\; linia przerywana – granica zwartego płata polepy\; P – próbka\; 362 – kamienie absydy"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, VI 402 CD, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information