Filters
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; plan archeologiczny wykopu \(warstwy 445 i 473 od strony SE\)\; warstwy\: 441 – ślad po słupie \- cięcie\; 442 – ślad po słupie \- wypełnisko\; 443 – ślad po słupie \- cięcie\; 444 – ślad po słupie \- wypełnisko\; 445 – żółtobrązowa ziemia rdzawo nakrapiana\; 465 – warstwa ciemnobrązowa, ilasta, rdzawo nakrapiana\; 473 – warstwa barwy jasnożółtej, lekko piaszczysta\; 483 – warstwa kamieni na zewnątrz absydy\; 362 – kamienie absydy\; 364 – ława fundamentowa N"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, VI 402 C, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information