Filters
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; plan archeologiczny wykopu \(warstwa 560\-561\) warstwy\: 560 – płat białawej gytii z fragmentami węgli\; 561 – zbutwiałego drewna o barwie ciemnobrązowej, szarej\; P – miejsce pobrania próbki"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, VI 402 CD, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information