Filters
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; plan archeologiczny wykopu\; warstwy\: 5 – jasne piaski drobnoziarniste \; 15 – wypełnisko rowu fundamentowego kościoła „A” \; 15d – zbutwiała belka \(odcinki dobrze zachowane\) \; 16 – cięcie wkopu fundamentowego kościoła „A” \; 118 – cięcie \; 119 – wypełnisko z kamieniami granitowymi rozrzuconymi w żółtym piasku pylastym \; 120 – cięcie \; 121 – wypełnisko \(płat ziemi próchnicznej, prawie czarnej, piaski pylaste\) \; 122 – cięcie słupa \; 123 – wypełnisko jamy posłupowej \(jasnoszary piasek pylasty\) \; 124 – cięcie \; 125 – wypełnisko jamy posłupowej \(utwór piaszczysto\-pylasty\) \; 126 – cięcie \; 127 – wypełnisko \(piaski pylaste, jasne, szare, prawie siwe\) \; 128 – wypełnisko posłupowe \(„biel”\) \; 129 – cięcie pionowo stojącego słupa \(kora\?\) \; 130 – wypełnisko jamy wokół słupa barwy brunatnoszarej \; 131 – cięcie jamy wokół słupa \; 132 – wypełnisko słupa \(w dolnej części brązowe z okruchami węgla drzewnego \; 133 – cięcie jamy \(kora spalonego słupa\?\) \; 134 – zasypisko piaszczysto\-pylaste, sypkie, brązowe \; 135 – cięcie \(zarys słupa\) \; 136 – boczne „odgałęzienie” deski \(15d\) \; 137 – jasny piasek \; 138 – cięcie \; 138a – obrys zapewne okrągłego słupa \; 139 – wypełnisko piaszczysto\-pylaste, sypkie z domieszką pokruszonej zaprawy \; 140 – cięcie \; 141 – wypełnisko \(słup prawdopodobnie wbity w ścianę, barwa ciemnoszara z okruchami węgla na obwodzie \; 142 – cięcie \; 143 – wypełnisko ciemnoszare z plamami spalenizny \; 348 – zwalisko ściany południowej „prezbiterium” \; 349 – brązowożółta ziemia miedzy deską \(15b\) a kamieniami ławy E część S \(333\)\; k – kretowiny\; fragment brązu, ceramika, gwóźdź żelazny\; najwyższy poziom zarysów fundamentu kościoła „A”"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, VI 401 B, 402 A, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information