Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; plan archeologiczny wykopu, wnętrze absydy – warstwy\: 206 – glina konstrukcyjna tak zwanego grobu Mieszka Mieszkowica, 208 – cięcie wkopu tak zwanego grobu Mieszka Mieszkowica \(eksplorowanego w latach 1959\-1965\), 209 – zasypisko tak zwanego grobu Mieszka Mieszkowica. Uwaga\: część warstw interpretowana przez odkrywców w latach pięćdziesiątych XX w. jako fragmenty warstw związanych z tzw. grobem Mieszka Mieszkowica i Mieszka Starego, prawdopodobnie była fragmentem podstawy ołtarza"]

Number of results: 1

items per page

KZG, VI 401 D, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information