Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; plan archeologiczny wykopu, wnętrze absydy – warstwy\: 201 – zasypisko tak zwanego grobu Mieszka Starego, 348 – zwalisko ściany południowej prezbiterium \(\?\) kościoła drewnianego. Uwaga\: część warstw interpretowana przez odkrywców w latach pięćdziesiątych XX w. jako fragmenty warstw związanych z tzw. grobem Mieszka Mieszkowica i Mieszka Starego, prawdopodobnie była fragmentem podstawy ołtarza"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, VI 401 B D, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information