Filters
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; plan archeologiczny wykopu, przy świadku profilowym, ślady dna trumny – warstwy\: 011 – szaro\-brunatna ziemia, 047 – cięcie grobu 13\/58, 048 – wypełnisko jamy grobowej – szara ziemia, 049 – ślady fragmentów desek – trumna, 050 – resztki wypełniska trumny"]

Number of results: 1

items per page

KZG, V 20 D, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information