Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; plan archeologiczny wykopu, na zewnątrz kolegiaty \(od północy\), grób 2\/91\; warstwy\: 363 – kamienie łączone zaprawą, 369 – warstwa barwy żółtawej zbita gliniasta, 370 – cięcie wkopu grobu 2\/91, 371 – wypełnisko wkopu grobu 2\/91"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, VI 402 C D, plan archeologiczny wykopu, grób 2-91 średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information