Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; plan archeologiczny wykopu, na zewnątrz absydy – warstwy\: 307 – rozsypisko wału – pomarańczowa glina, 309 – kamienie fundamentów absydy, 316 – wypełnisko wkopu grobu 1\/88, 317 – cięcie wkopu grobu 1\/88, 333 – ława fundamentowa wschodniej ściany nawy \(część południowa\), 335 – cięcie wkopu pod fundament absydy \(309\), 336 – wypełnisko wkopu 335"]

Number of results: 1

items per page

KZG, VI 401 C, plan archeologiczny wykopu, grób 1-88 średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information