Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; plan archeologiczny wykopu, konstrukcje drewniane\; warstwa\: 013 – VII poziom konstrukcji"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, VI 502 C, 602 A, plan archeologiczny wykopu, konstrukcje drewniane średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information