Filters
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; plan archeologiczny wykopu, cmentarz – groby– warstwy\: 09 – warstwa cmentarzyskowa, 052 – wypełnisko \+ pochówek – szkielet 10\/59, 051 – cięcie jamy grobowej, 054 – wypełnisko \+ pochówek – szkielet 11\/59, 053 – cięcie jamy grobowej, 056 – wypełnisko \+ pochówek – szkielet 12\/59, 055 – cięcie jamy grobowej,058 – wypełnisko \+ pochówek – szkielet 13\/59, 057 – cięcie jamy grobowej, 060 – wypełnisko \+ pochówek – szkielet 14\/59, 059 – cięcie jamy grobowej, 062 – wypełnisko \+ pochówek – szkielet 15\/59, 061 – cięcie jamy grobowej, 063 – bruk kamienny"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, VI 401 C, 501 A, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information