Filters
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek \(częściowo\) barwny\; skala\: 1\:10\; plan archeologiczny wykopu \(szkic\) – warstwy\: 15 – wypełnisko wkopu fundamentowego kościoła drewnianego „A”, 15b – ślad deski szalującej, 105 – cięcie jamy, 106 – wypełnisko jamy 105, 111 – cięcie jamy, 112 – wypełnisko jamy 111, 113 – cięcie jamy, 114 – wypełnisko jamy 113, 164 – piaski pylaste barwy jasnoszaro\-rudawej, 364 – ława fundamentowa kolegiaty \(N\), 457 – cięcie jamy, 458 – wypełnisko jamy 457, 459 – cięcie jamy, 460 – wypełnisko jamy 459, 461 – cięcie jamy, 462 – wypełnisko jamy 461, 463 – cięcie jamy, 464 – wypełnisko jamy 463"]

Number of results: 1

items per page

KZG, VI 302 C, plan archeologiczny wykopu (szkic) średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information