Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access

Search for: [Characteristics of the object = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; plan wykopu na głębokości 103,26 m n.p.m.\; warstwa 36 – słup wkopany w warstwę 33"]

Number of results: 1

items per page

KZG, V 9 D, plan warstwy 36 średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information