Search for: [Title = "Początki starożytnictwa wielkopolskiego w korespondencji Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, Jarmila Kaczmarek, Hieronim Kaczmarek, Patrycja Silska, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Prace Komisji Archeologicznej, t. 30, Źródła do dziejów Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, t. 4, Poznań 2013, 551 ss. \: \[recenzja\]"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information