Filters

Search for: [References = "Zavacká M. 2012, Premaľovať\! Režimový obraz Bratislavy na prelome štyridsiatych a päťdesiatych rokov 20. storočia. \[w\:\] Dudeková, G. a kol., Medzi provinciou a metropolou. Obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí, Historický ústav SAV, Bratislava, s. 190–205"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information