Filters

Search for: [References = "Witkowska A.. 1998. Kult Jacka Odrowąża w średniowiecznym Krakowie. In\: H. Gapski \(ed.\), Christianitas et cultura Europae. Księga jubileuszowa profesora Jerzego Kłoczowskiego. Lublin\: Instytut Europy Środkowo\-Wschodniej, 170\-179."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information