Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Usow Paweł 2007, Mechanizmy polityczne kształtowania świadomości autorytarnej społeczeństwa białoruskiego, \[w\:\] Wybrane problemy badań wschodnich, red. Z. J. Winnicki, W. Baluk, G. Tokarz, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Studiów Międzynarodowych, Wro¬cław, s. 457–474"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information