Filters

Search for: [References = "Szynkiewicz S. 1987b, Zasada wzajemności, \[w\:\] Staszczak Z. \(red.\), Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Poznań, s. 378–380"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information