Filters

Search for: [References = "Szymańska Katarzyna 2004, Migracja jako problem polityki społecznej \(na przykładzie Polski\), \[w\:\] Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej. Dylematy teorii i praktyki społecznej, red. K. Wódz, K. Piątek, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń, s. 337–344"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information