Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Szczepaniak Piotr, Strelau Jan, Wrześniewski Kazimierz 1996, Diagnoza radzenia sobie ze stresem za pomocą polskiej wersji kwestionariusza CISS Endlera i Parkera, Przegląd Psychologiczny, nr 1\/39, s. 187–210"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information