Filters

Search for: [References = "Sprawozdanie... 1945. Sprawozdanie z działalności Muzeum Archeologicznego PAU w Krakowie za czas okupacji niemieckiej od 1 września 1939 r. do 31 stycznia 1945 r. Typescript in the Archive of Science of the Polish Academy of Scienes and the Polish Academy of Arts and Sciences in Cracow, sign. KSG 230\/1945\: 1–5."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information