Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Sobkowiak\-Tabaka I. and Kabaciński J. 2012. Ratownicze badania wykopaliskowe Zespołu Archeologicznych Badań ratowniczych przy Ośrodku Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w latach 2007–2008 na trasach budowy autostrad. In S. Kadrow \(ed.\), Raport 2007–2008. Warszawa, 11–41"]

Number of results: 1

Items per page:

Kabaciński, Jacek Sobkowiak-Tabaka, Iwona David, Éva Osypińska, Marta Terberger, Thomas Winiarska-Kabacińska, Małgorzata

2014
Journal/Article

This page uses 'cookies'. More information