Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Skakun, N. and Starkova, E. 2012. Особенности керамического комплекса трипольского поселения Бодаки. In U. Kurzątkowska, A. Zakościelna and J. Libera \(eds\), Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2011\: streszczenia referatów XXVIII konferencji sprawozdawczej, \[‘Features of a ceramic complex of the Tripolian settlement of Bodaki’\], Lublin, Institute of Archaeology Maria Curie Skłodowska University, 15–16"]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information