Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Sławik, Ł. and Zapłata, R. 2011. LiDAR w archeologii – zagadnienia wstępne. In R. Zapłata \(ed.\), Digitalizacja dziedzictwa archeologicznego. Wybrane zagadnienia, Lublin, Institute of Archaeology, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, 207–230"]

Number of results: 1

Items per page:

Sudoł-Procyk, Magdalena Budziszewski, Janusz Krajcarz, Maciej T. Jakubczak, Michał Szubski, Michał

2018
Book/Chapter

This page uses 'cookies'. More information