Filters
  • Collections
  • File type

Search for: [References = "Rydlewski Michał 2010, Samoświadomość a gładkość funkcjonowania w kulturze, \[w\:\] M. Kasprowicz, S. Drelich, M. Kopyciński \(red.\), Zjawisko szaleństwa w kulturze, Wydawnictwo Naukowe UMK w Toruniu, Toruń, s. 66–77."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information