Filters

Search for: [References = "Rydlewski Michał 2010, Kultura a relatywizm w perspektywie kontrowersji wokół teoriopoznawczych idei Ludwika Flecka. Kilka uwag polemicznych do tekstu Bogdana Dziobkowskiego pod tytułem „Realizm wewnętrzny a relatywizm”, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, z. 2, s. 81–103"]

Number of results: 2

items per page

This page uses 'cookies'. More information