Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Rutkowski, J. 2007. Petrografia żwirów – możliwości badawcze i podstawy interpretacji wyników. In E. Mycielska\-Dowgiałło and J. Rutkowski \(eds\), Badania cech strukturalnych osadów czwartorzędowych I wybrane metody oznaczania ich wieku, Warszawa, 45–74"]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information