Filters

Search for: [References = "Ptak Ewa 2011, Od liberalizmu do restrykcji. Polityka imigracyjna Niemiec na przestrzeni XX i XXI w., \[w\:\] Granice wewnętrzne i zewnętrzne Unii Europejskiej. Między otwartością i izolacją, red. J. Jańczak, M. Musiał\-Karg, Wyd. Naukowe WNPiD UAM, Poznań, s. 167–176"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information